Kort intervju om drömmar och drömtolkning med Minerva-Li gjord av två unga kvinnor, Jonna och Johanna, från ”jordensundergang”
http://www.devote.se/podcasts/jordensundergang 

 

Kort radiointervju i P5 lördag 30 sept 2017
http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=2842
10.03 med Mariana Benyamin Sir.
Intervjun varar 13 minuter. Flytta ljudmarkören 1 tim och 19 min in. Där börjar programdelen om drömmar.