Drömsymboler – drömlexikon

De symboler som dyker upp i drömmen kan vara unikt personliga, mer allmängiltiga eller arketypiska. Den personliga tolkningen har en särskild betydelse för just dig och ingen annan. Symbolen kan samtidigt vara både allmängiltig och arketypisk, och ger då även vidare aspekt och djup åt din dröm.

Här nedan listar vi några vanliga symboler och händelser som du kan använda i din drömtolkning för att komma vidare och tyda din dröm. Ett bra drömlexikon i bokform kan ge dig ytterligare underlag för att förstå symbolerna i drömmarna, men kom ihåg att det bara är du som har sanningen om just din dröm. Drömtydning är ingen exakt vetenskap.

Vanliga symboler i drömmar

Affär
I en affär kan du få tag i det du behöver eller vill ha. Att vara i en affär betyder ofta Möjligheter, Resurser.

Baka i ugn
Något är på tillväxt i ditt inre, håller på att mogna, som snart blir ”färdigbakat” och klart att användas eller visas upp för världen.
Träd
Du. Hur ser du som träd ut? Rötter? Smal ostadig stam? Tjock stadig stam? Yvig krona? Bär frukt?

Bröd
Livets bröd, ger kraft och livsförmåga, det som stillar hungern i livet

Blommor
Du som blomma, du blommar. En blomma bjuder sin skönhet utan att jämföra sig med andra eller vilja vara något annat.

Bok
Kunskap, insikt, information i ditt inre.

Bombnedslag och Kometer
Kometer har funnits i alla tider och folk har varit rädda för jordens undergång. Mardrömmar om kometnedslag (eller bombnedslag) hänförs till katastrofdrömmar och ”katastroftänkande”.

Dessa drömmar visar på rädsla för något som hotar att slå sönder din privata värld, ditt privatliv. Stor förändring hotar, och du är rädd för sådan förändring. Rädd att något ska förstöras för alltid.

Kometnedslag och bombnedslag är också ganska vanliga barndrömmar. Barns öppna värld slås ofta ned ganska drastiskt av de normer och förbud de förväntas lära sig finna sig i. De får ”krympa ned” sig, lära sig lyda, hålla sig tillbaka, ”utplåna sig” osv, och i deras värld är då katastrofen fullständig.

Eftersom stora kometnedslag faktiskt också har hänt, kan det finnas ett latent genetiskt minne i det kollektiva omedvetna från tidernas begynnelse. Därför kommer denna symbol i vissa drömmar när personlig katastrof hotar.

Begravning
Vem begravs? Din egen begravning visar oftast på att du begraver dina möjligheter, din livskraft eller ditt självuttryck. Om någon annan begravs handlar det om att du begraver de karaktärsdrag som den personen har och speglar till dig.

Bil
Visar hur du tar dig fram genom livet. Kör-styr du själv?
Pappa kör bilen = pappas värderingar/krav styr ditt liv.
Bromsen fungerar inte = du har svårt att säga nej och ekorrhjulet snurrar på.
Slut batteri = slut ork, du behöver vila och hämta nya krafter.

Båt
samma som Bil, se ovan.
Liten eka eller stort fartyg? (litet eller stort egenvärde). Klarar du av att navigera (din färd genom livet)? Vem styr? Är du Kaptenen på ditt eget livsfordon (i ditt eget liv)? Stormar det omkring dig?

Brev
Budskap eller information från ditt undermedvetna eller ditt högre Jag. Om brevet kommer från en person har budskapet med dennes egenskaper att göra. Kan du läsa brevets innehåll så är det bara att tacka och ta emot.

Djur
Djurets kvalitet inom dig.
Är du rädd för den, eller ger den dig styrka? Om du är rädd för ditt dröm-djurs energi bör du möta och integrera den kvaliteten. När du har gjort det har djurets energi blivit din bundsförvant, och djuret är då ditt kraftdjur.

Drogad, Full
Icke klartänkt, ej tillräknelig, lurad på sanningen.

Död
Vem dör? Vad dör? Om du dör i drömmen – vilken sida av dig dör? Ditt starka friska jag eller en gammal attityd som är uttjänad? Om en person dör/dödas i din dröm, fråga dig vilka egenskaper den personen har. Dessa egenskaper dör bort från din personlighet. Barn som är döda i drömmen tyder på att ditt inre barn (frihet, bus och glädje eller sorg och personliga behov) inte får finnas i ditt liv. Död person under snön tolkas som nedfrusna gömda känslor. Pappa dör tolkas som att pappas röst i dig får dö för att du bättre ska höra din egen röst, din egen vilja.

Eld
Elden förgör och transformerar. Förstörelse genom att förbränna det befintliga (gamla). Kan bana väg för något nytt (Fågel Fenix) = något nytt uppstår ur askan.
Att vara ’Eldig’ kan också vara förälskad, arg eller passionerad.

Fastbunden
Förlorad handlingskraft, oförmögen att röra/uttrycka sig. Vem band fast? (vilken sida av dig hindrar din rörelseförmåga?)

Flytt, ny lägenhet eller nytt hus = förnyelse/förändring har skett.

Hiss – åka hiss
Åka upp eller ned känslomässigt.

Hus
Bild av hur du känner dig. Liten koja eller stort slott? Fallfärdigt? Trångt? Behöver renoveras? Stökigt?
Många rum = många möjligheter och talanger.
Källare: Undermedvetandet. Det som är gömt för dagsmedvetandet.

Hår
Frisyren visar bilden utåt och hur du ”friserar” dig. Hår (frisyr) visar också hur du tänker (hår kommer ut ur huvudet liksom tankar). Ändra frisyr = ändra tankar och därmed även den självbild man visar andra. Hår kan också stå för Kraft (Simsons kraft satt i håret)

Häst
Kraft och styrka. Oftast maskulin energi.

Juveler och ädelstenar
Livets, jordens och himmelens gåvor till människan. Det högsta, det inre ljuset, kärlek, människans innersta kärna.

Kvinna
Känslor, visdom, vilken känsla/egenskap har hon?
Den kvinnliga principen inom dig.

Man
Logik, handlingskraft, tanke/intellekt. Den maskulina principen inom dig.

Mord
Vilken del av ditt personliga uttryck har du mördat? Vem mördade? Vilken egenskap dödar vissa sidor av ditt jag?

Orm
Ormen kan, beroende på hur den visar sig, stå för allt från ursprungligaste instinkter och reflexer till högsta andliga medvetenhet. Transformation – människans förandligande.
– Som skuggsymbol: undermedvetandet, fara, hotande, giftig. Död och förstörelse. Det onda.
– Som solsymbol: Livsprincip, kundalini, andlig upplysning, det goda, läkedom.
– Transcendens då den ömsar skinn och kan vistas i jord, luft och vatten.
I princip är ormen en läkedomssymbol (Aisklepios)
Ormen kan även vara phallossymbol (manlig fruktsamhet) eller en sexsymbol (penis).

Pengar
Om du drömmer om pengar, finns det två sidor av detta mynt som med allt annat. Solsidan är att det står för energi eller personliga/psykiska resurser. Drömmer du om mycket pengar = Du har mycket energi, stort värde och/eller alla valmöjligheter just nu.
Skuggsidan (om du upplever brist på pengar i drömmen) betyder det ofta att du är orkeslös, kraftlös eller känner maktlöshet.
Att låna pengar kan stå för att du tar/får energi från någon annan i din omgivning. Pengar är ofta en symbol för ”lagrad energi”.

Spindlar
Spindeln är en moderssymbol. Skuggsidan är: Sitta fast i ”modersnätet”, vara insnärjad. Solsidan står för: Den stora modern som väver livets väv.

Sömnparalys Se längre ned (rulla nedåt)

Trappa / Stege
Olika medvetandeplan – går du uppåt eller nedåt ? Vart leder trappan? Går det lätt eller tungt ?

Trädgård
Din inre trädgård. Hur ser den ut? Vad växer där?

Telefon
Kommunikation. Kommunikation mellan ditt andliga Jag och ditt mänskliga Jag. Kommunikation mellan dig och andra.

Tidvåg och tsunami / översvämning
Översvämmad av känslor, känslorna tar överhanden. Något i livet känns för överväldigande. Risk att ”spolas iväg” och förlora sin fasta grund.

Toalett
Du gör dig av med gammalt i ditt liv.
Du hittar ingen toalett, eller det finns ingen toa dörr. Visar att du inte har egen privat sfär. Ingen egen tid att processa dina egna känslor. Svårt sätta rätta gränser. Mera fokuserad på andras behov än egna. Vilka känslor/vilken situation behöver du se och sortera – vad behöver du säga ifrån om – för att kunna ta hand om dig själv och stå stark och självständig?

Tåg
Fordon. Hur man tar sig fram genom livet. Någon annan kör, någon annan har bestämt destination. Bekvämt – går som på räls. Att följa med strömmen.

Vatten
Vatten står ofta för dina känslor / det omedvetna.
Flod att ta sig över = måste ta sig över hinder till nytt förhållningssätt
Hav = det stora livet, alltings ursprung
Pool = begränsat konstgjort fyrkantigt känsloliv
Översvämning = emotioner tar över personligheten
Stormigt vatten = storm i ditt känsloliv
Is = fruset vatten/frusna känslor

Översvämning i Toalett
Oförmåga att släppa gammalt oanvändbart psykiskt innehåll. Stopp i livsflödet-känsloflödet. Kan inte svälja eller ”ta emot mera skit”.

Vanliga händelser i drömmar

Examen, tävling – oförberedd
Stressdröm: Rädd inte duga, rädd göra fel. Känna sig testad, vägd, ifrågasatt – kanske blir befunnen otillräcklig.

Dröm i dröm / Falskt uppvaknande
Falskt uppvaknande visar ofta på gömda men viktiga undermedvetna saker som behöver ses och bearbetas, men man undviker att vakna för att slippa konfrontera. Man försöker vakna för att fly från drömhändelsen. Det falska uppvaknandet säger: Du kan inte fly från detta som ditt undermedvetande vill meddela! Samma gäller när du vill vakna för att ”detta måste jag berätta för xxx eller detta måste jag skriva ned”. När du väljer att stanna kvar i drömmen och uppleva dess händelser, i stället för att försöka vakna, då kommer ditt falska uppvaknande att försvinna.

Falla / ramla
Att tappa fotfästet.
Släppa taget om ngt och slänga sig ut i det okända utan att veta hur det slutar.
Kan även symbolisera ”platt fall” beträffande något projekt.
Att falla i anseende.

Flyga
Högtflygande planer – Flyt i livet, känner sig glad, lycklig, kompetent – Den negativa sidan kan vara att du inte står med fötterna på jorden eller flyr från något. Försök att istället möta och konfrontera det som upplevs som en utmaning.
Enligt S.Freud: erektion
Enligt C.G. Jung: frihet, självförtroende, transcendens
Enligt M. Ullman: speciella förmågor

Föda barn
Pånyttfödelse. Något har varit under tillväxt och är nu färdigt. Något nytt har fötts (en bok, ett musikstycke, ett nytt förhållningssätt, en ny medvetenhet…)

Jagad
Att bli jagad i en dröm, visar ofta en skuggsida – en aspekt av dig själv som du är rädd för och springer undan – jagar dig. Att den är ful, skrämmande och farlig beror på att du är rädd för denna sida (detta karaktärsdrag). Du flyr från dig själv. Skuggsidan behöver bli mottagen och integrerad i jaget. – Stress, du jagar på dig själv (pådrivaren)

Klättra
Klättra uppåt i karriären – Försöka nå högre i anseende – Klättra uppåt till högre medvetandenivå – Klättra ned i undermedvetandet.
Enligt S. Freud: önskan om erektion
Enligt C.G. Jung: övergående från ett stadium i livet till ett annat.

Komma för sent – inte hinna med
Stressdröm: jäkt, känsla av att livet går ifrån dig medan du förbereder, sköter plikter, hjälper andra, krav – ska bara först ….

Naken
Att vara naken betyder ofta att du känt dig sårbar, utan skydd.
Naken på offentlig plats = Avklädd, avslöjad. Känna sig fel, inte passa in i den allmänna mallen. Vilken del av din kropp är naken ? Tappa byxorna visar på en känsla, t.ex tappa anseendet. Trivs du med att vara naken på offentlig plats är det exhibitionisten i dig som kommit fram = vilja synas.

Otrohet
Även drömmar om otrohet är vanligt förekommande. Ofta står dessa för att du på något sätt är otrogen mot dig själv. Kanske har du t.ex. övergivit din känsla, det som du på något sätt känner är rätt för dig, eller din kraft till förmån för någon annan människa. Kanske för att bli omtyckt och accepterad!?

I rullstol
Handikappad, oförmögen att gå framåt i livet (i den livssituation som drömmen åskådliggör)

Sex
Förening. Vem hade du sex med? (Visar vilka egenskaper du tagit in och du förenat dig med?)
Det finns bra och dålig sex. Visar om du har förenat dig med bra eller dålig egenskap.

Sömnparalys
Citat ur boken Genom döden av Louise Minerva-Li (Frostegren), (se fliken Tips på böcker):

Vissa människor vågar inte sova och inte släcka ljuset för natten, då de ibland upplever sig som förlamade. Strax före insomnandet känns det som om de inte kan röra sig, men de kan se hypnagoga bilder*, ofta skräckbilder. Alla muskler känns förlamade, man kan inte skrika på hjälp, inga muskler fungerar. Hela upplevelsen är mycket skräckfylld.

Detta tillstånd uppstår när delar av de subtilare kropparna (se Medvetandenivåer) är på väg ut ur kroppen. Då har man också öppnat sitt medvetande för att se bortom det rent fysiska och in i andra regioner. På grund av sin egen rädsla ser man skräckbilder. Detta är inget farligt alls, men eftersom man blir rädd och då stelnar till och spänner sig, hindrar man utträdet. Astralkroppen, eller den subtilare kropp som håller på att göra utträdet, hamnar då i ett mellanläge och är inte i samklang med den fysiska kroppen och inte heller utanför den. I denna obalans mellan kropparna blir man liksom förlamad och kan varken röra den fysiska kroppen eller den subtila.

Om man i detta läge, med vetskap om vad som pågår och om att det inte är något farligt, kan slappna av och var trygg, kan utträdet ske harmoniskt eller stoppas så att man i stället landar helt i sin fysiska kropp. Då försvinner förlamningskänslan. Man kan själv välja huruvida men vill landa i sin fysiska kropp eller gå ut, genom att avslappnat men bestämt tänka på det man väljer. (Se bild: Halv UKU med förlamningskänsla)

Tappa tänder
Drömmar om att tappa tänder är vanliga. Om du drömmer om detta kan det symbolisera maktlöshet och osäkerhet. Att du känner dig oförmögen att smälta och handskas med situationen just nu. Också att du kanske upplever dig som oförmögen att göra dig hörd eller att du känner att du förlorar din personliga kraft.

Vilse
Du har tappat riktningen, okoncentrerad eller ogrundad, kan inte välja, rädsla att komma fel.

Våldtäkt
Göra våld på sig själv. Oftast är det en man (tankar, åsikter, auktoritet) som våldtar en kvinna (din känslosida) eller ett barn (det inre barnet)

Drömmens personer

När olika personer förekommer i din dröm symboliserar de ofta, men inte alltid, olika aspekter av dej själv. Se dem som du i olika klädnader. Alla figurer spelas av samma skådespelare (du) men i olika kostymer (olika karaktärsdrag, handlingssätt, reaktionsmönster, attityder, självbild…)
Bilden av en man kan t.ex. visa på din logiska, pådrivande eller aggressiva sida. Bilden av ett barn kan handla om din egen försvarslöshet eller mana dej att minnas något särskilt från din egen barndom.

Barn
Det oskyldiga spontana barnet eller det kuvade barnet, ditt inre barn.
Hur ser barnet i din dröm ut? Glatt och fritt eller bundet eller utmärglat? Vilken ålder har det? Vad hände dig i den åldern?

Barn som dör = ditt inre barn, lek och spontanitet, förnekas och får inte plats i ditt prestationsfyllda liv.