Drömterapi

Drömterapin är en djupt transformerande och läkande process som för oss i kontakt med vår inre visdom, vår kreativitet och vår sanna natur.

Genom olika djuppsykologiska metoder, transpersonell psykoterapi och regressioner, får du möta olika sidor i din personlighet och ditt Jag. Vi arbetar med drömmar, psykiska hinder, somatiska symtom, för att skapa syntes mellan kropp, själ och ande.
Syftet är att hjälpa individen att nå trygghet, mognad och frid, att se tillvarons djupare mening, att leva utifrån sin innersta sanning och bli Hel. Vi fokuserar på att förmågan att hitta lösningar för att med tillit ta oss igenom kaos, förändringar och utmaningar, och därigenom frigöra livsenergi, talanger och förmågor.

Drömterapin hjälper dig att:
– bryta invanda reaktionsmönster
– möta och transformera dina rädslor
– gå från kaos till struktur och mening
– se och acceptera skuggsidan och möta din potential
– ta nästa steg

Drömterapin är bortom dogmer, religioner och trossystem.

Drömterapi kan du få antingen individuellt eller i grupp av utbildad drömterapeut. Du kan också gå vår utbildning, som stäcker sig över fyra terminer, om du själv vill bli Drömterapeut.

Drömhealing / Traumahealing

Drömhealing/traumahealing innebär ett inre arbete med drömmar eller traumatiska minnen, som får ett läkande resultat.
Drömterapeuten hjälper klienten att finna och använda sin egen medfödda förmåga att läka sig själv både fysiskt och psykiskt.

Du får med terapeutens varsamma hjälp gå tillbaka in i en dröm eller ett minne, återuppleva och vid behov skapa positiva förändringar i skeendet. En förändring som innebär en omstrukturering av bildens/minnets innebörd och struktur, en förvandling av psykisk energi. För att läka gammal smärta, för att transformera rädsla till kärlek.

Tidigare liv

Du kan med terapeutens hjälp ibland finna att din dröm eller ditt känslomässiga hinder leder dej långt tillbaka i tiden, förbi spädbarnstiden och in i föregående livsexistenser. Där finner du kanske svar och lösning på de smärtor/problem du upplever i detta liv.

Drömarbete i grupp

En av gruppdeltagarna berättar sin dröm och alla deltagare hjälps åt att finna associationer och tolkningar, som ledaren antecknar. Var och en får berätta vad han/hon ser i drömmen. På så vis får drömmaren hjälp att förstå sin dröm (d.v.s. sig själv) ur olika aspekter och får genom detta en ökad insikt om sin situation.
Det är alltid drömmaren själv som avgör om de olika deltagarnas tolkningar känns riktiga.

Om drömterapeuten och drömmaren vill kan de sedan göra en drömhealing / ett drömspel på drömmen.

Du behöver vara i ”normal” psykisk balans för att delta i Drömhealing / traumahealing / reinkarnationsterapi.
Många fler frågor besvaras på vår sida med vanliga frågor om drömmar.