LUCID DREAMING / KLARDRÖMMAR, UKU, NDU

Vad är Lucid Dreaming ?

Lucid betyder ”klart upplyst” och på svenska benämner man fenomenet Klardrömmar  eller Medvetna drömmar.

Med det menas: Att vara medveten om att man sover och drömmer medan man sover och drömmer.  Detta tillstånd och dess möjligheter finns beskrivet i två av mina böcker; ”Drömtolkning och Drömalkemi”,  ”Nattdröm-Dagsdröm-Livsdröm”, av Louise Minerva-Li, se fliken Böcker. Beställning:  minervadrom@icloud.com

Om tillståndet inte uppstår spontant så går det att öva upp genom olika metoder, bl.a träning och beslut. Det är ett oerhört spännande, givande och användbart tillstånd. Det övas bäst upp parallellt med medvetenhet och närvaro i vakenlivet.

Helgkurs i Lucid Dreaming / Klardrömmande erbjuds, främst på beställning numera. Det ingick förut i Utbildning i Drömterapi.  Om du vill lära dig detta och samlar en grupp på 6-14 personer, så kommer jag till er på din ort. Beställ på minervadrom@icloud.com

Stephen LaBerge  har specialiserat sig på forskning inom detta område: http://www.world-of-lucid-dreaming.com/the-lucidity-institute.html

Vad är UKU / astral projektion ?

UKU betyder Ut-Ur-Kroppen-Upplevelse. Med det menas att man med en del av sitt medvetande kan gå ut ur sin fysiska kropp och färdas i andra dimensioner (oftast till olika astralplan, därav ordet astral projektion). Det kallas också Soul travel/Själsresor.

Alla människor gör UKU /astralresor under sömnen oftast varje natt, vare sig de vet det eller inte, tror det eller förnekar det. Vissa är medvetna om det. Även detta tillstånd kan tränas upp. Det kan också göras i vaket tillstånd. Ibland händer det spontant i vaket tillstånd, då oftast vid traumatiska upplevelser.  Men det kan även hända spontant både vid avslappning och när kroppen är aktiv.

Robert Monroe och Eckankar har specialiserat sig på forskning inom detta område.  Robert Monroe Instituet: www.monroeinstitute.org  Eckankar:  www.eckankar.org

PS. Lucid dreaming och UKU ska INTE blandas ihop, dvs det är INTE samma fenomen. Men om man är medveten medan man sover och drömmer (lucid) så kan man välja att göra en UKU till önskat mål.

Vad är NDU ?

NDU betyder Nära-Döden-Upplevelse.  Kännedom om NDU har blivit allmänt känd genom att personer som varit döda en kort stund och sedan återhämtat sig och kommit tillbaka till livet har berättat om vad de upplevt under dödsprocessen och efteråt, och om den stora visdom de fått ta del av.  En NDU innefattar oftast även UKU (utomkroppslig upplevelse där personen med panoramablick kan se och uppleva både den fysiska verkligheten och andra verkligheter med hela sitt medvetande – eftersom de fysiska ögonen är stängda och ”döda” under en NDU). NDU innefattar också den transcendenta upplevelsen av att se vacker natur/färger/ljus och/eller möte med döda släktingar och ljusgestalter och ta del av Alltets allomfattande frid, kunskap och visdom.

NDU och dödsprocessen (och skillnaden mellan UKU och NDU) finns beskrivna i boken ”Genom döden” av Louise Minerva-Li Frostegren, Reviderad nyutgåva ”Leva och dö medvetet” av Louise Minerva-Li, se  www.dromcentrum.se under fliken Böcker

Raymond Moody har specialiserat sig på forskning inom detta område och utgav sin första bok i ämnet 1975.  http://raymondmoody.org/

Även dr Michael Sabom forskar i detta ämne   http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

Den senaste boken jag läst i ämnet utkom år 2012/13 skriven av Anita Moorjani: Dying to be me.  http://anitamoorjani.com/


Vad är ESP ?

Extra sensory perception betyder utomsinnlig varseblivning.  ”sjätte sinne”, intuition, mediala förmågor…

Att kunna ta emot/uppleva information genom ”psykiska förmågor” såsom t.ex telepati, prekognition, retrokognition, fjärrsyn, clairvoyance/clairaudiance/clairsentiens, osv.

 Se Lucid dreaming / klardrömmar i kalendariumet

KURS:  LUCID DREAMING  –  KLARDRÖMMAR  

Välkommen till en unik heldag om Klardrömmar.

Lär dig att vara medveten både när du sover och är vaken.

Hur fungerar det? Hur tränar man upp klardrömmande? Vad är det bra för? Vad kan man göra? Vad kan klardrömmande användas till? Kan man lära sig nya saker? Kan man läka sina symtom och problem i lucid tillstånd?

Vad är skillnaden mellan klardrömmande, uku, astralprojektion, ndu? och vad är sömnparalys ?

Allt detta och alla dina frågor får du svar på. Plus mycket mer.
Avancerad esoterisk info och små övningar för att öva upp tillståndet. En kurs som passar både nybörjare och avancerade drömmare.

(OBS: ingen drömtolkning denna dag)

Bortom alla symboler finns ett existensplan av klart medvetande.

Info och anmälan: www.dromcentrum.se   minervadrom@icloud.com