Vanliga frågor om drömmar och drömtydning

Här nedan följer några vanliga frågor om drömmar vi ofta får, besvarade av Louise Minerva-Li.

Har du fler funderingar, rekommenderar vi att du kontaktar en av våra duktiga terapeuter eller tittar in på vår sida med boktips!

Klicka på en fråga för att gå direkt till denna eller läs hela sammanställningen genom att bläddra ned på sidan.

Varför har man mardrömmar? Vad betyder mardrömmar?

Jag kommer inte ihåg mina drömmar, finns det några knep eller tips?

Varför pratar eller går en del i sömnen? Vad betyder det?

Om drömmaren har skapat sin dröm, varför förstår han den då inte?

Hur kan man förstå symbolerna i drömmar?

Hur kommer det sig att man kan man känna lukter och smaker i drömmar?

Hur drömmer en baby?

Varför har man starka känslor i en del drömmar och i andra drömmar reagerar man inte alls känslomässigt?

En del människor säger att de aldrig drömmer. Varför?

Vad betyder det när jag först har drömt något och sedan upplever samma sak i vaket tillstånd?

Jag drömmer sanndrömmar. Kan du säga något om det?

Vad betyder färger i drömmar? Hur tolkar man drömmar i färg?

Vem har bestämt vad drömmar betyder?

Vad betyder drömmar om döda människor?

Hypnos – är det samma sak som att drömma?

Feberdrömmar – hur brukar dessa vara?

Jag ser hemska bilder innan jag somnar. Vad är det?

Vad gör en drömterapeut?

Jag vill ha hjälp att förstå några saker som jag drömt om!


Varför har man mardrömmar? Vad är/betyder mardrömmar?
Mardrömmar har ofta starka känslor av rädsla och ångest för att man ska reagera på dem och minnas dem.. Kan vara riktiga rysare. De berör ofta något viktigt område i ens psyke som man inte lyssnat på tidigare.

Mardrömmen säger; Se, Förstå, Förändra för att läka dig inifrån!

Drömmarna vill befrämja hälsa och helhet. De blir starkare och starkare ju viktigare det är att budskapet går fram. Ofta kopplar en mardröm ihop dagens händelser till tidigare traumatiska upplevelser. Drömarbete här syftar till att se det som varit i ett större perspektiv och försona sig med det, och att göra en förändring i synsätt/förhållningssätt som förändrar rädsla till kärlek. Detta leder till djup personlig och psykologisk växt och frigörelse.

5 tips hur man kan komma ihåg drömmar
– Ha inställningen att drömmar är viktigt.
– Bestäm dig för att du ska komma ihåg en dröm när du vaknar.
– Skriv gärna på en lapp ”Jag kommer ihåg mina drömmar när jag vaknar” och lägg under kudden.
– Ha penna och papper bedvid sängen och var beredd att skriva ned din dröm.
– När du vaknar, ligg kvar och blunda utan att röra dig, för att memorera drömmen innan du reser dig.

Varför pratar eller går en del i sömnen? Vad betyder det?
Det finns en plats inom dig som inte vet skillnaden mellan dröm och det vakna livet.
T ex om du drömmer att du springer – så reagerar hela kroppen, utom de stora musklerna, som i vaket tillstånd. Du blir andfådd, får hjärtklappning…
När vi sover stänger en del i hjärnan av endast de stora muskelgrupperna. Hos en del personer fungerar inte det. Det finns de som måste bindas om nätterna, annars går de upp och gör allt som de drömmer – går i sömnen hela tiden.

– Barn mellan 4 och 14 år går ofta i sömnen. Orsaken är okänd men förknippas av vetenskapen med rädsla och oro. Man bör inte väcka den som går i sömnen, men försiktigt hjälpa den tillbaka till sovplatsen.

– Vetenskapliga studier sägs ha funnit att neurotiker med djupa traumata går i sömnen, medan harmoniska personer inte gör det. Jag kan inte bekräfta det.

Om drömmaren vet och har skapat sin dröm, varför förstår han den då inte?
Det är bara förnuftet/intellektet som inte förstår drömmen. Människans medvetande omfattar mycket mera. Du KAN symbolspråket – du använder det varje natt – och varje dag (du strålar som solen eller känner dig som en hösäck eller någon slingrar sig som en orm). Det finns anledning att sätta förnuftet och intellektet på prov!

Drömspråket; bilder, symboler och metaforer, är universellt. Det är känslans språk, medan ord är intellektets språk. Alla kan lära sig förstå symbolspråket bättre. Det kostar bara lite träning.

Hur kan man förstå symboler?
Titta efter funktionen: Vad gör den? Hur fungerar den?
T.ex.: Tåg:
Tar dig fram på bekvämt sätt.
Du kan ha det bekvämt och ändå komma dit du vill.
Någon annan har bestämt destinationen.
Många följer samma väg, samma spår, som någon annan bestämt (kollektiv/gemensamt färdsätt genom livet).

Försök hitta essensen bakom formen (Sol: ljus, upplysning, värme, liv, hetta, död..)
Exempel på vanliga drömsymboler hittar du i vårt Drömlexikon.

Hur kan man känna lukter, smaker…?
Endast en liten del av hjärnan sover; dagsmedvetandet och de större muskelgrupperna, känslor, tankeförmåga, nervsystem, minnen, sover inte. Du kan således känna de lukter som finns där du sover, och de kan iscensätta eller ingå i din dröm.
Lukter och smaker kan även vara minnen som aktiveras, när de har betydelse för drömmens budskap.

Hur drömmer baby? Senildementa?
De är inte i kontakt med den yttre fysiska verkligheten. Däremot är de i kontakt med sin inre verklighet och förmodligen med subtilare verkligheter än vår fysiska.

Varför har man starka känslor i en del drömmar och i andra drömmar reagerar man inte alls känslomässigt?
Skuggan (undermedvetandet) och Den Vise (övermedvetandet) samarbetar i drömmarna som två olika sidor av samma mynt.

Drömmar hämtade ur undermedvetandets minne (Skuggan) visar på våra hinder och handlar om bindningar och reaktionsmönster och kan innehålla starka känslor.

Drömbilder hämtade ur övermedvetandet är inte känslobetonade, inte reaktiva. Men de kan ändå ha samma information. En sådan dröm visar läget, t ex ett hot och hur du flyr. Det kan kännas bra, lugnt och skönt att flyga.

Om samma dröm kommer från undermedvetandet –Skuggsidan skulle du först känna rädsla när du ser hotet, sedan stress att ta dig undan (flyga), sedan lättnad när du flyger.

Slutledning: Man kan inte alltid gå efter känslan i drömmen. Det är innehållet / budskapet som är viktigt

En del människor säger att de aldrig drömmer. Varför?
Alla drömmer. Vi sover i 90 min cykler och flyter genom 4 sov/dröm-djup. Däremot är det inte alla som kommer ihåg sina drömmar. Detta beror ofta på bristande intresse. Man kanske inte tror att drömmar är intressanta eller har någon viktig funktion.

Vad betyder det när jag först har drömt något och sedan upplever samma sak i vaket tillstånd?
Kallas för Prekognitiva drömmar, framtidsdrömmar eller sanndrömmar. När vi sover spänner vi över ett bredare spektrum av tid än vi gör i det vakna fysiska livet. Tidsflödet är annorlunda i det medvetande tillståndet och det existensplan vi befinner oss i när vi sover. I sovande tillstånd kan vi därför ha upplevt något som först senare blir materialiserat i fysisk tid.

Jag drömmer sanndrömmar. Kan du säga något om det?
Alla människor har sanndrömmar någon gång. Det finns olika typer av sanndrömmar, såsom t ex varseldrömmar, prekognitiva drömmar eller påvisande/vägledande drömmar som besannas eftersom drömmaren inte gjorde någon insikt/förändring. När vi sover vilar förnuftet och vi har tillgång till större kunskap än vi vanligtvis har i vaket tillstånd. Vissa är mera känsliga för de energier och vibrationer som finns runt omkring oss hela tiden och som vi lever i. Av sanndrömmar kan vi förstå att allt hör ihop och är gemensamt planerat på högre plan.

Vad betyder färger i drömmar?
Färger kan ha universell eller personlig betydelse.
Universell: Se färglära och hur färger fungerar. Se även färghealing om du arbetar med färger.
Personlig: Dina minnen och associationer till vissa färger.

Är alla symboler generella? Vem har bestämt vad drömmar betyder? Stämmer din drömtolkningsteori på mig?
De bilder som omger oss eller som vi känner till på denna planet är universella. I drömmarna kan vi använda och förstå dem unikt personligt. Ingen har bestämt vad drömmar ska betyda. Drömtolkning är inte en uppfunnen teori. Drömtolkning är empiriskt (erfarenhetsmässigt) vetande.

Vad betyder drömmar om döda människor?
Drömkällan använder de symboler, de människor, som gör budskapet tydligast. (Vilken sida av dig påvisas?) Oftast har det inte någon betydelse om den människan är död eller lever.

Har det betydelse hur länge de varit döda?
Oftast inte. Man måste se hur drömmen ser ut och vad den vill säga.

Hypnos – är det samma sak som drömtillstånd?
Nej. I drömtillstånd sover man. Hypnos är lätt trance (avslappning eller djup avslappning)

Feberdrömmar – hur brukar dessa vara?
Ofta mardrömmar, något hotar. Kan vara virus, bakterier eller svamp, som immunsystemet kämpar med. Sjukdomsbilden tar form och  kommer som hotande, skrämmande och kaotiska bilder i drömmarna. Det kan visa sig som monster som hotar att anfalla, eller att du är liten och något stort hotar att trampa ned dig, köra över dig, platta till dig. Hotande varelser bryter sig in och du vaknar skräckslagen och svettig.
En gråsvart flimrande massa som ger obehag. Ohyra eller skrämmande djur på väggarna.
Vid hög feber kan skräckbilderna kvarstå fastän du är vaken.

Jag ser hemska bilder innan jag somnar. Vad är det?
Det kallas för Hypnagoga bilder (se sid 72 i Leva och Dö Medvetet). Förekommer strax före insomnandet, mitt emellan vakenhet och sömn. I detta tillstånd är man öppen för att se bortom det fysiska. Oftast ser man bilder som motsvarar ens känslomässiga/mentala tillstånd. Känner du dig nöjd och glad ser du trevliga bilder. Känner du dig rädd och osäker ser du skrämmande bilder. Därför kan det vara bra att se till att somna i ett gott sinnestillstånd, t.ex. genom att läsa något uppbyggande.

Vad gör en drömterapeut?
En drömterapeut har som uppgift att hjälpa dig att utforska din egen dröm. Inte att berätta vad din dröm betyder. Tillsammans hjälps ni åt att utforska betydelsen och varsamt finna orsaken till drömmen. Orsaken kan ibland vara ett traumatiskt minne, som du då får hjälp med av terapeuten att gå igenom, få perspektiv på och läka. Syftet med drömterapi är att läka sig inifrån och finna nytt förhållningssätt.