Citat ur boken DIN VÄG GENOM LIVEN av Louise Minerva-Li

Det finns alltid någonstans att vända sig för sökaren. Läraren kommer när du är mogen. Läraren kan komma när du kallar. Ibland måste du söka upp honom/henne. Kanske finns hen inom dig. Kanske är det du som är din egen läromästare.

 

Citat ur boken Genom döden av Louise Minerva-L

Vi behöver inte godta någon trosföreställning som känns fel, som vi inte begriper eller som vi inte själva har undersökt.

 

Citat ur boken Drömtolkning och Drömalkemi av Louise Minerva-Li

Min önskan är att ”drömkunskap” introduceras i skolorna som ett särskilt ämne, eller som en del i ämnet psykologi eller livskunskap. Eller möjligen i konst och drama. På så sätt skulle vi alla redan från början lära oss att bättre förstå och handskas med både oss själva och livet. Vi skulle bli bättre världsmedborgare. Samhällets kostnader förden psykiska och somatiska vården, liksom kriminalvården, skulle kunna minskas avsevärt. Livskvaliteten skulle förbättras och världen och människorna skulle besparas onödigt lidande och kunna leva i större glädje och samförstånd. ”Självkännedom är vägen till inre frid, vilket är vägen till yttre fred”

Citat ur boken Genom döden av Louise Minerva-Li

It’s the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It’s the dream afraid of waking
that never takes a chance
It’s the one who won’t be taken
who cannot seem to give
and the soul afraid of dying
that never learns to live”
Ur ”The Rose” av Amanda McBroom

Döden är en skede av livet – inte åtskilt ifrån det. Att lära sig dö är därför att lära sig leva.
Den stora gåtan i tillvaron eller en trygg bundsförvant ?
En skrämmande fara eller en vis lärare ?
Se mera under fliken ”Tips på böcker”

 

Citat ur boken Förstå dina känslor-att läka sig inifrån av Louise Minerva-Li

Skapa en ny verklighet:

Formulera (skriv) en uppbyggande tanke – affirmation – som känns riktig för dig. Till exempel:

– Jag är sann mot mig själv i varje stund
– Jag uttrycker mitt sanna jag med frihet, trygghet och gjädje
– Jag känner mig älskad och värdefull
– Jag tycker om mig
– Jag uppskattar o gillar mig
– Jag är mottagen och älskad som jag är
– Jag känner mig trygg och fridfull

Säg meningen högt. Blunda och föreställ dig att den nya tanken är sanning och verklighet.
Fantisera! Använd dina egna inre bilder! Gör dem så sköna du kan! Fyll dig med den nya känslan! Låt den integreras i ditt väsen! Bli ett med den!

 

Citat ur boken Förstå dina känslor – att läka sig inifrån av Louise Minerva-Li

Människans väg genom livet är självkännedom och självförverkligande. Det innebär att gå från mörker till ljus, från okunnighet till kunskap och visdom, från egoism och självhävdelse till att leva för att tjäna livet i innerlig omfamning av allt som är.

Denna väg till insikt som varje människa färdas på, i sin egen takt och på sitt eget sätt, kan beskrivas ur olika synvinklar. Här vill jag beskriva  människans utveckling genom de fyra elementen för att uppnå jämvikt och andlig upplysning.
De fyra elementen Jord, Vatten, Luft och Eld är universella krafter. De kallas ibland även De Fyra Vindarna, De Fyra Vädersträcken, De Fyra Portarna eller Guds Fyra Ansikten.
När det gäller människans psyke och dess utveckling står jord för det fysiska; den fysiska kroppen och att materialisera den högre kunskapen i materien, … …

Citat ur boken Nattdröm-Dagsdröm-Livsdröm
av Louise Minerva-Li

Det finns ingenting och ingen som straffar oss, förutom vi själva. Det vi behöver göra för att förstå det är att se hur livet fungerar. ”Lagen om orsak och verkan” och ”Lagen om attraktion” är alltid i funktion. Det vi sänder ut i form av tanke, känsla, ord eller handling, medvetet eller omedvetet, får alltid en effekt, på något sätt, i någon form. Låt oss acceptera denna universella lag. Då kan vi börja handla och skapa våra liv mera medvetet. Det är OK att inte varje ögonblick veta exakt vart man är på väg. Men det ger en sannare trygghet och mera insikt att bemöta livets utmaningar med öppna ögon och med övertygelsen om att allt jag möter är till för mig och min personliga växt.