Verklighetstrogna drömmar

 

NÄR DRÖMMEN KÄNNS SOM OM DEN VORE VERKLIGHET

 

 

Vissa drömmar kan kännas mera verkliga än andra. Risken finns att du tolkar sådana drömmar rent bokstavligt. Det kan ställa till problem för dig. Som t.ex mannen som drömde att

 

PAPPA DÖR

Jag drömde att min pappa skulle dö. Då såg jag att han låg på en säng och var död. Det var så verkligt och jag vaknade i skräck – är min pappa död nu ?

Mannen tolkade sin dröm utåt, som om den handlade om det yttre livet. Han förstod inte att drömmen var symbolisk och handlade om att papparösten i psyket hade dött. Om pappan ställde krav så är det positivt att den rösten har ”dött” i mannens psyke. Men i stället för att tolka drömmen levde mannen i ständig rädsla för att pappan skulle dö, vilket gjorde att han aldrig vågade vara borta hemifrån sent på kvällen.

OTROHET
Har du drömt att din partner (eller du själv) var otrogen ? Det är ganska vanliga drömmar. Du blir rädd att det är en sanndröm och att din partner är otrogen. Kanske du drömde att han var otrogen med din kompis. Du får lust att fråga … Detta kan skapa onödiga problem och onödig svartsjuka. För dina drömmar handlar om dig ! De handlar om vad som pågår inom dig. Om du har sådana drömmar, fråga dig själv:

1. På vilket sätt är jag otrogen, inte sann, mot mig själv ? Finns det sidor i mig, talanger, ideal, möjligheter, som jag inte släpper fram och inte låter leva? Låtsas jag vara det jag inte är (går jag bakom ryggen på mig själv)?

2. Hjälper jag andra i stället för mig själv? Stödjer jag andra i stället för mig själv? Lyssnar jag på andra i stället för på mig själv?

3. Vad ljuger jag för mig själv om? Vilken sanning vill jag inte se? Är det något i mig som jag inte vill erkänna som jag förnekar inför andra?

4. Har du lovat dig själv något som du inte håller? Kanske du har brutit ett löfte till dig själv, ett nyårslöfte kanske, matlöfte, viktlöfte, religions-ideal-löfte… ? Kanske vore det då hälsosammare för dig att befria dig från löftet och släppa skulden för att du inte kunde infria det.

5. Kanske går du igenom en förändring där ditt gamla sätt att tänka och vara byts ut. Innan du landat i det nya, kan man drömma att man är otrogen (mot det som en gång var ”jag”). Är man otrogen mot en man betyder det att man känner sig otrogen mot sitt intellekt – det man tidigare tänkte. Är man otrogen mot en kvinna betyder det att man känner sig otrogen mot det man tidigare kände.

Så, konfrontera inte din partner nästa gång du har en otrohets-dröm. Konfrontera dig själv i stället. Drömmen kan hjälpa dig förstå dig själv tydligare.

HAR DU DRÖMT ATT DU HAR HAFT SEX MED EN KOLLEGA?
Du kommer till jobbet, ser din kollega och kommer ihåg din dröm? Drömmen där ni hade sex! Du rodnar, och undrar om kollegan hade samma dröm – eller om du telepatiskt hade tagit in kollegans önskan om dig medan du sov?

Även detta är vanliga drömmar, alla har dem någon gång i livet. Men vi pratar inte om det, för det känns ”skämmigt”. MEN, även sådana drömmar är symboliska! Så berätta inte för kollegan att du drömde att ni hade sex, och framför allt, bemöt inte den oskyldiga kollegan med avsky. Drömmen handlar om dig!

Sex i drömmar handlar om vilka kvaliteter eller attityder vi integrerar i vårt liv, eftersom sex är en utmärkt symbol för vad vi förenar oss med. Fråga dig vilka egenskaper eller livsattityd din dröm-älskare har. Skriv ned dem. Dessa kvaliteter är vad du har förenat dig med. Bra sex och bra egenskaper betyder god integrering med något bra. Dålig sex med dåliga egenskaper bör göra att du ifrågasätter din livsattityd eller förhållningssätt inom något område.

TVILLINGSJÄL – SJÄLSPARTNER
Har du mött din tvillingsjäl i dina drömmar? Den underbara partnern, vars röst du hört och vars närvaro du kännt? I vars ögon du har tittat djupt, som du har känt stöd ifrån, dansat med och haft perfekt samförstånd och kärlek med. Som du har kramats med och känt löftet om passionerat tillfredsställande kärleksfullt sex? Har du vaknat upp och försökt minnas ansiktet, och undrat hur du ska hitta henne/honom. Din drömkvinna/drömman!

Dessa drömmar är ofta så härliga och känns så verkliga, att det finns de som gjort slut med sin nuvarande partner för att börja det ändlösa sökandet efter den perfekta partnern. – Det blir ett ändlöst sökande, för den perfekta partnern finns inte, förutom i din egen själ. Dessa drömmar kommer när det är tid för dig att inse att du är/kan vara harmonisk och balanserad i ditt inre oavsett vad som händer i det yttre livet. De visar på din inre ”hälft” och att det nu är dags att förena sig med den för att bli en helare människa. De sidor som drömpartnern har finns inom dig, annars skulle du inte ha kunnat känna dem i drömmen. När du tittade djupt in i drömpartnerns ögon tittade ju in i din egen själv. Du mötte kvaliteter av värme, stöd och kärlek som du nu bör ge till dig själv. Ta fram dessa sidor från ditt undermedvetande och integrera dem i ditt dagliga liv.

Skriv gärna ned de känslor och egenskaper som du tyckte om hos drömpartnern, som fick dig att känna dig älskad och hel. Sök dessa kvaliteter inom dig själv, och ge dig själv näring med dem. Älska och stöd dig själv!

FÖDA BARN
Att förda barn i drömmen kan kännas mycket verkligt. ”Jag drömde att jag födde ett barn. Det var så verkligt att jag vaknade och letade efter mitt nyfödda barn i sängen. Jag hade till och med ont mellan benen när jag vaknade.”

Denna dröm kan visa på din längtan efter barn. Den kan också tolkas som att du har gått igenom en pånyttfödelse av något slag – du har fött fram något som legat på ”tillväxt”, kanske en tavla eller en bok som blivit klar, kanske ett nytt förhållningssätt till livet ….

BARN FÖRSVINNER, TAPPAS BORT ELLER DÖR
Föräldrar drömmer ofta att deras barn dör, drunknar eller blir överkörda. Eller att barnet glömts bort eller försvunnit. Detta är intensiva drömmar och känslorna är mycket starka. I förtvivlan och stress letar man efter sitt barn eller försöker rädda det. Många föräldrar blir skräckslagna och tror att det är en framtids-sanndröm. De blir överbeskyddande och förbjudande i sin iver att göra allt för att förhindra att barnet råkar ut för något.

Men dessa drömmar är så vanliga att om de skulle besannas så skulle vår ras vara hotad av utdöende. I stället handlar de om att det inre barnet dör därför att man inte sett till de egna inre behoven, och lek, intuition, spontanitet har fått ”dö”. När barnet drunknar i drömmen betyder det att drömmaren är så känslostyrd och översvämmad av känslor, att de riktiga behoven har fått stryka på foten. När barn blir överkörda betyder drömmen att man har kört över sig själv så att de egna behoven har tystats.

Ibland kan en mamma drömma att hon gömt ge barnet mat och att barnet är avmagrat och döende. I vaket tillstånd börjar mamman tro att hon är en dålig mor. Men drömmen handlar inte om modersinstinkt. Den visar i stället på att mamman har negligerat sina egna behov. Hon har glömt att ge näring åt sitt eget inre barn.

LÅT DIG INTE LURAS AV DRÖMMENS VERKLIGHETSKÄNSLA
Nu har du förstått att det kan innebära faror att ta dina ”verklighetstrogna” drömmar bokstavligt. Det kan innebära konflikter både för dig själv och för andra. Framför allt så missar man de viktiga insikter och den självkännedom som drömmen ger. Din dröm är från dig, din högre källa, och till ditt mänskliga jag som behöver mera insikt. Din dröm handlar om dig. Drömkällan väljer de bilder och symboler som bäst motsvarar dina olika inre sidor, för att visa på hur du lever med dig själv, dvs hur ditt psykes innehåll fungerar.

FRÅGA DIG SJÄLV
Så, låt dig inte luras att tolka drömmen utåt, bara för att den känns verklig. Din dröm har information om dig. Den kommer för att ge dig möjlighet att förändra till det bättre. Fråga dig alltid: Vad visar detta på i mig ? Om drömmen gör ont, fråga dig: Vad kan jag förändra i mig för att läka detta tillstånd?

DRÖM OCH VERKLIGHET
Man kan ändå säga att drömmen är verklig – på det existensplan den sker (på astralplan eller i ditt undermedvetande). Den är också sann, eftersom den visar på hur du behandlar dig själv i ditt inre, med dina tankar och dina känslor och då även ofta i ditt beteende, till exempel när du stödjer andra på bekostnad av dig själv.

 

 

 

 

 


Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kan du löpande få texter och aktuell inspiration av Louise Minerva Li!