Här kommer du att kunna läsa någon av alla de drömmar som vi terapeuter i Drömcentrum tagit emot från våra klienter! Du kommer också att kunna läsa en tolkning av drömmen, hur vi som drömterapeuter ser på den och ofta också vad drömmaren kan tänka på och göra, för att få ännu mer välmående i sitt liv!

Genom att ta del av andras drömmar och se på tolkningar, har du också möjlighet att utveckla och förbättra tolkningarna av dina egna drömmar! Du blir skickligare på din egen förmåga till drömtydning!

Läs också vårt Nyhetsbrev där du varannan månad får förslag på hur du kan arbeta med och tolka dina egna drömmar! Kanske har du några egna drömmar som du funderar på och kan få hjälp att tolka i vårt drömlexikon!

Vill du ha en privat drömtolkning, men inte har lust, tid eller möjlighet att besöka någon av våra terapeuter, kan vi erbjuda personliga drömtolkningar via mail eller telefon!

 


Nya vackra kläder

DRÖM
Jag drömmer att jag blir visad flera frön. Jag får välja ut några speciella frön som jag ska så – det ska bli en ny sorts stora ärtor (som bönor). Jag fick också nya vackra kläder, flera plagg.  // Irene

 TOLKNING av Louise Minerva-Li
Du har nått en ny mogenhet och det är dax att så nya frön i din inre trädgård. Efter att ha hämtat in mycket kunskap, visdom och erfarenhet, är det nu dags för dig att välja väg. Som du själv säger så handlar det om att välja sätt att förmedla – vilka sorts frön vill du / kommer du att plantera i människors inre trädgård (psyke)?
Du får även nya vackra kläder – nya vackra roller att fylla i och visa dig i. Vilken klädnad vill du bära? Visdomens? Glädjens? Fridens? Ärtor heter peas på engelska, uttalas likadant som peace som betyder frid-fred.

.

DagSdröm om Flytt

DAGSDRÖM
Det är kaos i mitt liv. Jag har flyttat till annan ort, men inte fått arbete där. Har därför måst hyra rum i den gamla orten och pendlar emellan på helgerna. Ouppackade flyttkartonger på båda ställena.
Mitt äldsta barn har just flyttat klart och där har jag hjälpt till och bott bland flyttkartonger.
Mitt yngsta barn med familj har flyttat, och där har jag trampat runt bland flyttkartonger under helgen.
Mellanbarnet har just börjat packa för sin flytt.
Alice

TOLKNING av Louise Minerva Li
En stor förändring pågår i ditt liv och just nu känner du dig inte ha fast mark under fötterna. Du befinner dig ”på gungflyt” som vi brukar kalla det. Det känns otryggt och osäkert.
Om vi ska tolka denna Dagsdröm så speglar den en lika stor förändring i ditt inre, där det gamla i stort sett är
borta och det nya inte ännu har ”landat”.
Du flyttar till ett nytt boende = du flyttar till en ny medvetandenivå, ett nytt sätt att vara och verka.
Dina barn flyttar = även dina inre barn, olika aspekter av ditt psyke, är under förändring.
Det är en stark och positiv spegling som betyder att du har hela ditt jag med dig i din förändring.
Flyttkartonger/inget uppackat = det nya har ännu inte visat sig i konkret form, det är ännu inte ”på plats”.
Under den närmaste tiden gäller det för dig att ha tillit till att allt kommer att ordna sig.
Du har visat stort mod i denna förändring. Håll kvar ditt mod och vackla inte. Förändring tillhör livet och innebär alltid värdefulla erfarenheter. Ordning i din nya bostad och ett nytt arbete kommer så småningom, och du har då skapat dig en helt ny tillvaro.

Jag vill gifta mig med dig

DRÖM
I min dröm ser jag en man som säger:
”Jag vill gifta mig med dig. Jag väntar på dig tills du är redo.” // Mia

TOLKNING av Louise Minerva-Li
Din inre man, din maskulina sida, har visat sig i sin kärlek, trygghet och styrka. Han står ”i väntan” på att du ska ta emot honom. Att ta emot den inre mannen innebär att vara villig att stödja sig själv och använda sig av sin pondus, att uttrycka sin egen sanning med självklarhet och kraft.
Den inre bröllopet en helig alkemisk inre förening mellan manligt-kvinnligt som balanserar hjärnhalvorna och leder till högre medvetenhet och helhet.